fbpx
Học Viện Gravis > Blog >
05 Th4
download (3)
Khám phá Customer Insights dựa vào 13 lý do mua hàng
Category: Marketing Foundation, Tài Liệu Mi...
Insights là sự thật ngầm hiểu, là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng đến quyết định...